Allmänna villkor

BILKONSULT Online

en del av BILKONSULT Group

Allmänna villkor

14 dagars ångerrätt


Information om ångerrätten

Läs igenom detta dokument som informerar Dig som konsument om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

 

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom  14 dagar.

 

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter produkten erhållits.

 

Vill du utöva ångerrätten ska du till Bilkonsult Sundsvall AB skicka2 ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in  ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut 3.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar  vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss  om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta  dig något4.

 

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan i det fall Bilkonsult Sundsvall AB står för upphämtande. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 4 000 SEK.

 

 

 

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 

Instruktioner för komplettering av blanketten

 

 

2, Du ska skriva in ditt namn, din geografiska adress, och, om det gäller i ditt fall, ditt telefonnummer, faxnummer och din e-postadress.

 

3, Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

 

4, Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till i samspråk med oss överenskommen plats, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet Ångerfristen anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Reklammationsrätt

 

Information om reklammationsrätten

Läs hela konsumentköplagen på riksdagens webbsida:

 

 

 

 

_______________________________

© Copyright. All Rights Reserved by

BILKONSULT Online

som en del av BILKONSULT Sundsvall AB

559063-9885 

Skottsundsvägen 59

862 34 Kvissleby